Komercdarbības
joma

• Darījumu slēgšana (pārrunu vešana, dokumentu sagatavošana, līgumu projekti)

• Uzņēmumu pārdošana, pirkšana, apvienošana, reorganizācija

• Due diligence

• Preču zīmes patenti

• Būvniecība

• Konkurences jautājumi

• Maksātnespēja

• Apdrošināšana

• Banku lietas

• Finanšu tirgus jautājumi

• Nodokļi un uzrēķinu jautājumi

• Uzņēmumu juridiskā apkalpošana