Tiesvedība

Civillietas
• Pārstāvība tiesā (arī sadaļā “Konsultācijas” minētajos jautājumos)
• Prasības pieteikumu, sūdzību un citu dokumentu sagatavošana
• Prasības nodrošinājums
• Mantas apķīlājums

Krimināllietas
• Aizstāvība tiesā
• Drošības līdzekļi
• Cietušā pārstāvība

Administratīvās lietas
• Pārstāvība iestādēs un tiesā
• Sūdzību, pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana
• Pagaidu noregulējums

Satversmes tiesa
• Dokumentu sagatavošana un pārstāvība procesā