Oskars Ramiņš

Oskars Ramiņš

Dzimis 1982.gada 06.jūlijā.

IZGLĪTĪBA

2009 – 2012 - Biznesa augstskola „Turība”, profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē

2004 – 2008 – Biznesa augstskola „Turība”, otrā līmeņa augstākās izglītības diploms, jurists


DARBA PIEREDZE

2014 līdz šim - „Zvērināta advokāta Viktora Tihonova birojs”, zvērināts advokāts

2011 – 2014 – „Zvērināta advokāta Andra Grūtupa birojs”, zvērināts advokāts

2011 - 2013 - individuāli praktizējošs zvērināts advokāts

2010 - 2011 – Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, zvērināts advokāts

2007 – 2010 - Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, jurists

2005 - 2007 - Augstākās tiesas Civillietu tiesu Palāta, tiesneša palīgs

2003 – 2005 - Jūrmalas pilsētas tiesa, tiesneša palīgs

PUBLIKĀCIJAS

Šķīrējtiesu darbības reglamentācija Latvijā. Jurista Vārds, 20.09.2011., Nr.38 (685)

SVEŠVALODU PRASMES

Krievu un angļu valoda