Zvērināta advokāta Viktora Tihonova birojs dibināts 2014. gadā, jau ierpiekš Andra Grūtupa izveidotajā advokātu birojā saliedētajai komandai izlemjot turpināt advokātu praksi, tam nodibinot jaunu biroju.

Mūsu komandas galvenais akcents tiek likts juridiskās palīdzības sniegšanai tiesu lietās ar mērķi sasniegt klientam labvēlīgāko rezultātu. Vairākas nozīmīgas prāvas sadarbībā ar kolēģiem ārvalstīs esam veduši Anglijas Karaliskajā tiesā un Vācijas tiesās, kā arī Eiropas Kopienu tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Birojs izveidots, turpinot un pārņemot labākās metra, zvērināta advokāta Andra Grūtupa iedibinātās jursiprudences tradīcijas, kuras ir iedibinātas jau kopš 1991. gada.

Mūsu komanda sniedz juridisko palīdzību arī darījumu vai komerclietu vešanā, ieskaitot izpētes procesu (due dilligence).