Viktors Tihonovs

Viktors Tihonovs

Kopš 2014. gada 01. jūlija "Zvērināta advokāta Viktora Tihonova birojs", zvērināts advokāts

Dzimis 1975.gada 3.jūnijā

IZGLĪTĪBA

1997-1999 - Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistra grāds sociālajās tiesībās

1993 – 1997 - Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Bakalaura grāds tiesību zinātnē

DARBA PIEREDZE

2014 līdz šim - „Zvērināta advokāta Viktora Tihonova birojs”, zvērināts advokāts

2000 - 2014 - Zvērināta advokāta A.Grūtupa birojs, zvērināts advokāts

1998 – 2000 - AAS “Balta”, Juridiskā departamenta vadītājs

1997 – 1998 - AS “Doma Banka” juridiskās daļas vadītājs

1997 – 1998 - Ministru kabineta padomnieka p.i. Starptautiskajos un Eiropas tiesību jautājumos, Valsts kanceleja, vecākais referents

1995 – 1997 - vecākais referents, Tiesību ekspertīzes departaments, Tieslietu ministrija

1994 – 1995 - vecākais referents, Tiesību sistematizācijas un kodifikācijas departaments, Tieslietu ministrija

PUBLIKĀCIJAS

Tiesu prakse civillietās. II grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013

Noziedzīga nodarījuma sastāva neesamība kukuļdošanā, ja nav personas subjektīvās puses. Jurista Vārds, 02.04.2013., Nr.13 (764)

Ieskats advokāta darba atalgojuma tiesiskajā regulējumā Latvijā. Jurista Vārds, 19.06.2012., Nr.25 (724)

Ieskats akciju piederības jautājumā. Jurista Vārds, 22.05.2012., Nr.21 (720)

Tiesu prakse civillietās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004

“Par mazzināmajām trasta attiecībām”, ar turpinājumiem, Latvijas Vēstnesis, 2001.gada februāris

“Par atalgojuma prasījumiem civildienestā un tiesību normu iztulkošanu”, Latvijas Vēstnesis, 2000.gada 31.oktobris

Grāmata “Nikolajs Vīnzarājs, Civiltiesību problēmas”, līdzautors E.Kalniņš, 2000.gads

“Par līguma slēgšanas formām ar Krievijas Federācijas dalībvalsti”, Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 05.februāris

“Izlīgums un atcēlējlīgums tiesas sprieduma izpildes stadijā”, Latvijas Vēstnesis, 1997.gada 26.septembris